Informatievoorziening

Nog voor de zomer van 2016 wil de VOC de informatievoorziening aan bewoners en bezoekers verder uitbreiden. Naast de VVV in het Zilvermuseum en informatiepunten bij 30 winkels, horecabedrijven, zilversmeden en musea worden dit nieuwe horecalocaties aangesloten. Het project is een samenwerking met Zilverstad Marketing.
Info: werkgroep marketing & promotie

Dit project is mogelijk dankzij het Ondernemersfonds Schoonhoven