Organisatie evenementen

Eén van de speerpunten van de VOC is de organisatie van evenementen. Uitgangspunt is gemiddeld eens per maand een evenement te organiseren dat bijdraagt aan de omzet van de centrumondernemers. Deelname voor VOC-leden is gratis, niet-leden kunnen kunnen door betaling van een bijdrage aan sommige evenementen deelnemen.
Kijk hier voor de actuele evenementenkalender.

Info: VOC-werkgroep evenementen