Algemene informatie voor ondernemers

De V.O.C. (Verenigde Ondernemers Centrum) Schoonhoven is het samenwerkingsverband van de winkeliers en horeca in het centrum van Schoonhoven Zilverstad.

Gezamenlijk doel: een vitale binnenstad

Vanuit een breed platform waarbij ruim 80% van de winkels en horeca-bedrijven is aangesloten, werken we aan ons gezamenlijke doel: het bevorderen van een economisch vitale Schoonhovense binnenstad. Dit willen we bereiken door:
Verhoging van het aantal bezoekers met een gemiddeld hogere besteding, door:
a.  Aantrekken van meer bezoekers;
b.  Verhogen van de gemiddelde besteding per bezoeker (o.a. door verlenging van de verblijfsduur);
c.  Stimuleren van herhaalbezoek;
Versterken van het imago van Schoonhoven als (winkel)centrum van de regio;
Gastvrij ontvangen en informeren van bewoners en bezoekers.

Activiteiten onder vier thema’s

Onze activiteiten dragen bij aan het realiseren van extra omzet voor ondernemers, maar ook aan betere gastvrijheid voor bezoekers en leefbaarheid voor bewoners. En vallen onder vier thema’s:
1. Doorontwikkelen evenementenaanbod;
2. Een schone, veilige en gastvrije binnenstad;
3. Marketing & promotie van Schoonhoven als totaalproduct;
4. Samenwerking verbreden als fundament.

In het Activiteitenoverzicht vind je de ondernemersactiviteiten voor dit jaar. De invulling hiervan doen we samen tijdens ondernemersavonden en in werkgroepen. Actieve leden beslissen zo rechtstreeks mee!

Meedoen met de VOC Schoonhoven en zelf meebeslissen over jouw ondernemersklimaat in de Schoonhovense binnenstad? Kijk hier voor alle gegevens en het aanvragen van een uitgebreid informatiepakket.